Grenreol

Grenreol 1
Grenreol 2
Grenreol 3
Grenreol 4
Grenreol 6

En evig utfordring for brukere og lagerholdere av langt gods er vanskelighetene med å få en rasjonell håndtering. Med tradisjonelle oppbevaringssystemer kreves mye plass både for håndtering og lagring.

Den vanligste oppbevaringsmetoden er grenreol. Vi har her et omfattende produktprogram, G90-systemet, for så vel lett, middels og tungt langgods. er viktig, men akkurat langgods har ekstraordinære belastninger og derfor harde krav.

Dimensjonering av grenreoler er kritisk. Belastningsberegning må skje med største nøyaktighet. Vi har utviklet modeller for å beregne og dimensjonere godstykkelse, armlengde og staging, i forhold til laster.

Grenreolen kan leveres med takkonsoller for bruk utendørs, og kan kompletteresmed skyvevegger. Et rikelig og funksjonelt tilbehørsprogram finnes for å tilpasse grenreolen og deres varierende oppbevaringsbehov.

Lett Grenreol

Lett grenreol i varmforsinket Silverlineutførelse.

Rasjonell, kostnadseffektiv lagerløsning for langgods som håndteres manuelt.
Enkelt å montere, komplettere og bygge ut.
Flyttbare armer monteres med skrueforbindelse på enkle eller doble søyler.
Et stort antall armlengder for ulike lastekapasiteter.
Høy fyllingsgrad og lett tilgjengelighet.
Basert på godsets karakter kan grenreolen optimeres med hensyn til belastning, totalhøyde, armenes plassering, lengde og bæreevne..

Lett grenreol