Mesanin ME250 / ME300

Mesanin 1
Mesanin 2
Mesanin 3
Mesanin 4
Mesanin 5
Mesanin 6

Mesanin kan være løsningen i stedet for en komplisert og kostbar utbygging, når behovet for mer plass melder seg, enten det er spørsmål om lager-, produksjons- eller kontorplass.

For virksomheter i utvikling er det ofte behov for større areal, enten til kontor-, produksjon- eller lagerformål.
Ved å utnytte volumet som gjerne finnes i lokaler med stor takhøyde, får en med en mesaninløsning særdeles kostnadseffektive alternativer til ny- eller tilbygg.

Med ME250/ME300 frittstående mesanin frigjør du gulvflate ved å utnytte takhøyden på en meget effektiv måte. En frittstående mesanin kan være en god løsning for å øke lagringskapasiteten i eksisterende lokaler.