Pallreol P90

Konvensjonelle pallereol gir ubegrenset tilgang til alle paller, og passer for all type lagring uten noe begrenset system for palleplasseringen. Selv i en topp moderne lagervirksomhet er pallereol fortsatt den vanligste lagringsformen. Vår pallereol er svært fleksibel og kan benyttes i alle bransjer. Den kan monteres med enkel eller dobbel dybde.

Pallreol P90 konvensjonell reol
Pallreol 2
Pallreol 3
Pallreol 4
Pallreol 5
Pallreol 6
Pallreol 7

P90+ finnes med varierende dybde og bredde, og kan tilpasses det arealet som finnes tilgjengelig. Reolsystemet passer til alle typer lagringsmedier – europaller, engangspaller, spesialpaller og gitterpaller. Ingen plasseringsrestriksjoner gjelder for paller som oppbevares.

P90+ pallereoler kan benyttes uavhengig av om man benytter europaller, engangspaller, spesialpaller eller gitterpaller. P90+ er enkel å tilpasse til formatet. Bredde, dybde og seksjonsstørrelse. Høy stabilitet

Alle P90+-komponenter er permanent beskyttet mot ytre påvirkning for å garantere systemet høy levetid – fra rammen og ned til minste komponent.

Omfattende tilbehørsprogram. Hvis man i fremtiden skulle få behov for å lagre annen type gods, er dette ikke noe problem. Reolen er enkel å tilpasse. Takket være sin modulkonstruksjon, kan seksjonenes størrelse lett endres. Med vårt omfattende utvalg av tilbehør, kan reolsystemet lett tilpasses nye behov.

Fordeler

Lett å tilpasse Høyde opp til 30m.
Variable dybder og bredder.
Passer til alle palletyper.
Overholder FEM, KBM, DIN og INSTA-normene.
50mm høydejustering av bærejernsnivåene.

Dypstablingsreoler

Kompakt lagringsløsning

Dypstablingsreoler ideelt for lagring av store kvantum av samme type gods, og blir ofte brukt i kjølelager. Det kjøres truck inn i reolen for å hente paller.

dypstabling 1
Dypstabling 2
Dypstabling 3
Dypstabling 4
Dypstabling 5
Dypstabling 6
Dypstabling 7

Høy areal-utnyttese.
Egner seg for store mengder like artikler
Oppfyller FILO krav
Kan betjenes med reach-truck og/ eller motvektstruck
Ideellt for bulklagring

Gjennomløp og Push-back reoler

Gjennomløpsreoler

Gjennomløpsreoler er et kompakt lagringssystem hvor paller eller kartonger transporteres automatisk fra inngangen til utgangen av reolene. Løsningen gir bedre intern logistikk samt høy utnyttelsegrad.

Kompaktlagring
Oppfyller FIFO krav
For ensartede artikler og paller
Kan betjenes med reachtruck og/eller motvektstruck
Krever god kvalitet på kartonger eller paller

Gjennomløp 1
Dypstabling 2
Dypstabling 3

Push-back reoler

Push-back reoler er kompaktlagringsløsning med intill seks paller i dypden der paller er plukket og levert på forsiden av reolene.

Kompaktlagring
Oppfyller FILO krav
Enten kortside eller langside håndtering av paller
Lasting og lossing på samme side
Kan betjenes med reachtruck og/eller motvektstruck

Mobile pallreoler MOVO

Mobile pallereoler består av pallereoler montert på skinnegående, elektrisk drevne vogner. Systemet bygges opp i blokker med et antall vogner, i tillegg til som regel faste vogner mot vegger. I hver blokk kan en betjeningsgang åpnes, med evt. fjernstyring.

Movo mobil pallreol 1
Movo mobil pallreol 2
Movo mobil pallreol 3
Movo mobil pallreol 4
Movo mobil pallreol 5
Movo mobil pallreol 6

Full tilgang til alle pallplasser
Egnet for kjøle og fryselagring
Kan fjernstyres fra flere kontrollenheter
Driftstemperatur -30 til +40C
Øk kapasiteten din opptil 100% eller reduser arealbehovet ditt.

Tilbehør

Stort utvalg av tilbehør.

Med riktig tilbehør kan du tilpasse hvert pallreolsystem til dine spesielle behov.