Småvarereol HI280

HI280 1
HI280 2
HI280 3
HI280 4
HI280 5
HI280 6
HI280 7
HI280 9
HI280 10
HI280 11

Småvarereolen HI280 Silverline.

Håndtering og lagring av smådeler stiller store krav til systematisering og identifikasjon. Tradisjonell mådelslagring skjer normalt i småvarereoler med avdelte hyller i kombinasjon med plastbokser.
Småvarereolen kan være som lav- eller høylager, med manuell betjening med kran eller truck.

Småvarereol HI280 er et patentert lagersystem bestående av et minimalt antall deler. Systemet er enkelt å montere, helt uten skrueforbindelser. Grunnkomponentene er gavler og hyller, produsert av varmforsinket stål. Den vanligste lagringsform for smådeler er tradisjonelle småvarereoler. Avhengig av hva du skal oppbevare, kan HI280 reolene konstrueres og tilpasses godset, med hensyn til vekt, volum og frekvens.
Småvarereolen HI280 er takket være sin allsidighet et enestående lagersystem, som kan benyttes i alle bransjer. Reolsystemet er ESD-testet, og sammen med våre plastbokser er systemet svært velegnet som oppbevaringssystem til elektronikk-industrien.

Småvarereolen kan bygges i flere nivåer, også med messanin, eller som smalgangs-, plukk- eller høylager. manuell betjening eller en form for truck eller kran.